Jutrowne jejka z Mikowa po wšej Łužicy znate

štwórtk, 02. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Loni k jutram je Beatris Sachse (naprawo) na Ladušec burskim statoku w Chrjebi Nowej Wsy Kathleen Weihrauch (nalěwo) a jeje dźowce Sandrje z Rěčic rozłožiła, kak so jutrowne jejka po serbskej tradiciji debja.  Foto: Jost Schmidtchen Loni k jutram je Beatris Sachse (naprawo) na Ladušec burskim statoku w Chrjebi Nowej Wsy Kathleen Weihrauch (nalěwo) a jeje dźowce Sandrje z Rěčic rozłožiła, kak so jutrowne jejka po serbskej tradiciji debja. Foto: Jost Schmidtchen

Mikowčanka Beatris Sachse wobdźěla so wot lěta 2008 na wubědźowanju wo najrjeńše­ serbske jutrowne jejko. Tež za lětuše 64. wurisanje chce swoju kolekciju zapodać. Hač do jutřišeho pjatka je za to hišće chwile.

W fakultatiwnej wučbje serbšćina B na Hućinjanskej šuli je so Beatris Sachse jako dźewjećlětna z debjenjom jutrownych jejkow zeznajomiła. Tak su potom doma w Hućinje w swójbje jejka debili. Wukubłana šwalča za muži tule swójbnu tradiciju hač do dźensnišeho swěrnje dale wjedźe. Do jeje šwalčernje w Mikowje ludźo rady přichadźeja. W jutrownym času móža tam tež serbske jutrowne jejka z jeju wušikneju rukow kupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND