Loni 15 000 ludźi SKC wopytało

srjeda, 08. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanski Serbski kulturny centrum (SKC) je wažne turistiske městno srjedźneje Łužicy. Wosebje wiki jutrownych jejkow lěto wob lěto wjace wopytowarjow přiwabjeja.

Slepo (AK/SN). K najwšelakorišim zarjadowanjam a přiležnosćam je loni 15 000 zajimcow Slepjanski Serbski kulturny centrum wopytało. Tole zdźěli jeho nawodnica Silwija Panošina na wčerawšim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Nimale 6 000 ludźi bě na zarjado­wanjach, 1 100 hosći je sej wustajeńcy wobhladało, 1 700 wopytowarjow wopřijachu pućowanske skupiny. 2 700 zajimcow je so po wobchodźe suweněrow rozhladowało. Na kursach debjenja jutrownych jejkow zličichu 700 wobdźělnikow. „A wjace hač 3 000 ludźi su dalši zarjadowarjo přiwabili, na přikład Vattenfall ze swojimi wukubłanskimi wikami“, rozłoži Silwija Panošina Slepjanskim ra­dźićelam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND