W drustwje wšo při starym wostało

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Geologa Jens Czoßek je na zhromadźiznje Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa wo wuwiću Hornjeje Łužicy přednošował.  Foto: Jan Kral Geologa Jens Czoßek je na zhromadźiznje Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa wo wuwiću Hornjeje Łužicy přednošował. Foto: Jan Kral

Doatalny a přichodny předsyda Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa Hubertus Šwejda móže na dobru lońšu hońtwjersku bilancu drustwa zhladować.

Njebjelčicy (JK/SN). Po zymskej přestawce zetkachu so čłonojo Njebjelčanskeho hońtwjerskeho drustwa minjeny pjatk k hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Drustwo wobhospodarja nimale 1 200 hektarow pódy na teritoriju gmejny, z wuwzaćom Pěskec, kotrež maja swójske drustwo. Teritorij Njebjelčanskeho drustwa je dźělene do dweju wobwodow, a te sej štyrjo hońtwjerjo dźěla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND