Wjace přenocowanjow zličili

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor sćehnje pozitiwnu bilancu turistiskeho lěta 2016

Hamor (AK/SN). Nowa wodosportowa sezona nad Bjerwałdskim jězorom započnje so 1. apryla a traje hač do 31. oktobra. W tym času budu tež wšitke wot gmejny hladane připrawy znajmjeńša wot srjedy do njedźele wot 10 do 16 hodź. wočinjene. Tole rjekny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) wčera na posedźenju gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND