Młodostnych a swójby přichodnje sylnišo zapřijeć

póndźela, 27. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy předsyda Krabatoweho wjesneho kluba & domizniskeho towarstwa we Wulkich Ždźarach je nětko Steffen Mühl (stejo). Foto: Andreas Kirschke Nowy předsyda Krabatoweho wjesneho kluba & domizniskeho towarstwa we Wulkich Ždźarach je nětko Steffen Mühl (stejo). Foto: Andreas Kirschke

Wulke Ždźary (AK/SN). Z dźesać wosobow wopřijacym předsydstwom chce Wulkoždźarowski Krabatowy wjesny klub & domizniske towarstwo sylnišo we wsy skutkować. „Tři impulsy su rozsudne: Krabat, wjesne žiwjenje a zwjazanosć z domiznu“, podšmórny nowy předsyda Steffen Mühl minjeny pjatk na wólbnej zhromadźiznje w Krabatowym nowym wudworu. „Dotalne zarjadowanja chcemy dale wjesć. Widźu pak tež potencial za nowe ideje, kaž za filmowe wječory abo za serbskorěčny kurs.“

Towarstwu přisłuša 110 čłonow. Z měšanym chórom, rjemjeslniskej skupinu, dźiwadłowej skupinu a z poskitkami za seniorow so radźi rumnosće Krabatoweho noweho wudwora wobstajnje wužiwać. Wobydlerjo tam rady swójbne swjedźenje wotměwaja. Derje wužiwane je tohorunja nowe „hrajkanišćo kubołćikow“. Tež młodźina ma w domje wot lěta 2015 swoje rumnosće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND