Zhorjelske stejnišćo wutwarja

štwórtk, 30. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Krajnoradny zarjad w Zhorjelcu chcedźa hač do lěta 2022 rozšěrić. Wo­krjesny sejmik je wčera zasadnje tomu přihłosował, zo powjetša zarjadnistwo blisko Zhorjelskeho dwórnišća wo nimale 350 nowych dźěłowych městnow.

Zhorjelc (AnB/SN). Z 48 přihłosowanjemi a 19 hłosawzdaćemi su radźićeljo Zhorjelskemu wokrjesnemu zarjadnistwu nadawk dali, zo by wubědźowanske jednanje za milionowe předewzaće přewjedło a architekta zwěsćiło. Dale ma so po wupisanju planowanje do nadawka dać, zo bychu spušćomne ličby dóstali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND