Delanska gmejna dale wojuje

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Postupowanje přećiwo rozšěrjenju kormjernje swini wobzamknyli

Róžant (JK/SN/JaW). Přećiwo rozsudej Budyskeho wokrjesa, dowolić rozšěrjenje Ralbičanskeje kormjernje swini, zapoda gmejna Ralbicy-Róžant spřećiwjenje. Zdobom zapoda komuna skóržbu přećiwo hnydomnemu zwoprawdźenju dowolnosće kormjernju rozšěrić. Tole­ wobzamknychu gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim wurjadnym po­sedźenju. Nimo toho chcedźa Ka­mjeni­čanskemu prawiznikej Raikej Pe­tzoldej nadawk přepodać, zo by gmejnu w boju přećiwo rozšěrjenju kormjernje prawnisce pod­pěrał.

Dale radźićeljo wčera rozsudźichu so wo to prócować, zo nima so Jitkowski puć hižo za zastaranje kormjernje wužiwać. Puć je gmejnski a tuchwilu w jara špatnym stawje. Delanska gmejna ma wotpohlad, jón klětu po­nowić. Trěbne srědki chce sej hač do toho na­lutować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND