Žitawa móže dźiwadłuznowa přistupić

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Žitawa (AnB/SN). Město Žitawa móže so po dźesać lětach zaso na Gerharta Hauptmannowym dźiwadle wobdźělić. Zhorjelski wokrjesny sejmik je srjedu we wulkej přezjednosći tomu přihłosował, zo wokrjes dźesać procentow swojich podźělow na kulturnym zawodźe městu w třikrajowym třiróžku přenjese. Hižo tydźenja bě Žitawska měšćanska rada znowapřistup k dźiwadłowej towaršnosći wobzamknyła.

Prózdnych kasow dla bě komuna swój čas nuzowana była, swoje podźěle wo­krjesej přewostajić. Tuchwilu stej jenož wokrjes, ze 70 procentami podźělow, a město Zhorjelc, 30 procentow, towaršnikaj dźiwadła na dwěmaj stejnišćomaj. Nětko je předwidźane, zo płaći Žitawa lětsa za swójski podźěl 106 900 eurow, klětu budźe to 231 700 eurow. Za to změje sydło w dohladowanskej radźe towaršnosće.

Zhorjelska měšćanska rada ma přewzaću hišće přihłosować. Po wujednanju zrěčenjow za nowu strukturu towaršnikow budźe trjeba, zo politiske gremije k tomu znowa wobzamknjenje schwala. To móhło so snano hižo w druhim kwartalu 2017 stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND