Nadawk k jednanju předleži

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin přewozmje nošerstwo Malešanskeje wyšeje šule. To je wo­krjesny sejmik wčera wobzamknył. Do wobzamknjenja přiwzate bu wudospołnjenje nastupajo perspektiwisku wučbu serbšćiny po koncepće 2plus.

Budyšin (SN/at). Wokrjesni radźićeljo su wčera znowa dopokazali, zo su serbskim naležnosćam napřećo wotewrjeni. Połnje přihłosowachu wot zarjadnistwa skonkretizowanemu mjezyfrakciskemu namjetej, kotryž běchu iniciator Dawid Statnik (SSWZ/Swobodni wolerjo), Hajko Kozel (Lěwica), Tomaš Čornak (CDU) a Roland Fleischer (SPD) zapodali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND