Nadawk k jednanju předleži

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin přewozmje nošerstwo Malešanskeje wyšeje šule. To je wo­krjesny sejmik wčera wobzamknył. Do wobzamknjenja přiwzate bu wudospołnjenje nastupajo perspektiwisku wučbu serbšćiny po koncepće 2plus.

Budyšin (SN/at). Wokrjesni radźićeljo su wčera znowa dopokazali, zo su serbskim naležnosćam napřećo wotewrjeni. Połnje přihłosowachu wot zarjadnistwa skonkretizowanemu mjezyfrakciskemu namjetej, kotryž běchu iniciator Dawid Statnik (SSWZ/Swobodni wolerjo), Hajko Kozel (Lěwica), Tomaš Čornak (CDU) a Roland Fleischer (SPD) zapodali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND