Mjenje smjertnych woporow

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lońša bilanca wobchadnych njezbožow we wuchodnej Sakskej

Budyšin (SN/MWj). Ličba policiji znatych wobchadnych njezbožow je loni w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu druhe lěto za sobu přiběrała. Runočasnje je ličba smjertnych woporow woteběrała. Tole wuchadźa z wčera wozjewjeneje bilancy Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Po njej zličichu we woběmaj wokrjesomaj dohro­mady 16 145 njezbožow (2015: 15 799). Najwjace zražkow registrowachu w meji (1 483) a nowembru (1 539). Jako ćežišći w běhu dnja wujewi so čas wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 18 hodź.

Rozrjadowane po policajskich rewěrach su so ličby wšelako wuwili. W južnym a sewjernym dźělu Zhorjelskeho wokrjesa sta so mjenje wobchadnych njezbožow hač lěto do toho. Tež ličba zražkow z dźiwinu tam woteběraše. We wšěch tamnych regionach wuchodneje Sakskeje je so ličba njezbožow powjetšiła. Najwjace přizjewichu policiji w Budyskim rewěrowym wobłuku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND