Biskop jutry Serbow wopytał poručenje

wutora, 18. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske jutrowne nałožki su žiwe. Po 60 lětach je sydom žonow w Rubynje, gmejna Wjerbno w Delnjej Łužicy, jutrowne spěwanje wožiwiło. W čornej kemšacej drasće ćehnješe sydom žonow spěwajo po wsy (foto nalěwo). – Slěborny jubilej měješe lětsa lěta 1993 wožiwjeny Budyski procesion. Tysacy ludźi přewodźachu znowa křižerjow po nutřkownym měsće a Mosće měra hač na kromu města. W „slěbornym“ procesionje jěchaše dźesać „slěbornych“ křižerjow.  Foto: Michael Helbig, Feliks Haza Serbske jutrowne nałožki su žiwe. Po 60 lětach je sydom žonow w Rubynje, gmejna Wjerbno w Delnjej Łužicy, jutrowne spěwanje wožiwiło. W čornej kemšacej drasće ćehnješe sydom žonow spěwajo po wsy (foto nalěwo). – Slěborny jubilej měješe lětsa lěta 1993 wožiwjeny Budyski procesion. Tysacy ludźi přewodźachu znowa křižerjow po nutřkownym měsće a Mosće měra hač na kromu města. W „slěbornym“ procesionje jěchaše dźesać „slěbornych“ křižerjow. Foto: Michael Helbig, Feliks Haza

Lětsa 1 564 křižerjow jutrowne poselstwo w dźewjeć procesionach do swěta njesło

Budyšin (SN). Byrnjež wjedro lětsa jutrowničku prawdźepodobnje haperlejske było, je sej wjace hač 10 000 wopytowarjow z cyłele Němskeje a wukraja dźewjeć křižerskich procesionow wobhladało. Ze statistiki wuchadźa, zo je wšo hromadźe 1 564 křižerjow – 30 mjenje hač loni – ze swojich wosadow wujěchało, zo pak wšitcy wšelakich přičin dla zaso domoj přijěchali njejsu. Wosebje torhacy wětřik konje znjeměrnješe. Z wčera­wšeje rozprawy Zhorjelskeje policajskeje direkcije wuchadźa, zo běchu jutry po zwěsćenju policije „w městach a gmejnach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa bjez mylenjow“. Prěni króć je lětsa Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmer­evers – w Radworju a Budyšinje – křižerjow dožiwił. Radworskich bě wón nawječor na nawsy přewšo hnuty a z emocionalnymi dźaknymi słowami domoj witał. Něhdźe 7 500 ludźi bě sej jutrowničku we Wostrowcu jutrowne jěchanje po polach z 81 jěcharjemi wobhladało.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Na 20. procesionje w Cerkwicy bě 26 wobdzělnikow. Foto: Peter Becker
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND