Wulka sława křižerjam

wutora, 18. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na puću do Swinjarnje zymny wětřik mócnje torhaše a někotre konje Chróšćanskeho křižerskeho procesiona znjeměrni. Z klóštra Marijineje hwězdy pak dojěchachu sej jěcharjo přez Wudwor strowi zaso domoj. SN/Maćij Bulank, Jörg Stephan (2) Na puću do Swinjarnje zymny wětřik mócnje torhaše a někotre konje Chróšćanskeho křižerskeho procesiona znjeměrni. Z klóštra Marijineje hwězdy pak dojěchachu sej jěcharjo přez Wudwor strowi zaso domoj. SN/Maćij Bulank, Jörg Stephan (2)
Radwor (SN/BŠe). 119 křižerjow nastaji so jutrowničku připołdnju z Radworja do směra na Baćoń. Před Čornym Hodlerjom pak dóńdźe k wjacorym njezbožam, při čimž so někotři křižerjo zranichu. Jednoho z nich dowjezechu do chorownje. Na zbožo pak njeje so ćešo zranił. Wječor dožiwi Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers Radworskich křižerjow, mjez nimi noweho chorhojnika Dominika Jurka, třoch nowačkow a dweju slěborneju jubilarow na kěrchowje, hdźež so wotpuskny paćer modlachu. Po słowach biskopa běše to cyle emocionalny wokomik.
Ralbicy (aha/SN). 286 křižerjow, jeničce šěsć mjenje hač minjene lěto, wužohnowa farar Šćěpan Delan do Kulowa. Třeći raz nawjedowaše Daniel Wjesela procesion, w kotrymž bě lětsa pjeć nowačkow, sydom slěbornych jubilarow a 40. raz jěchaštaj Gerat Krawc ze Smjerdźaceje a Michał Šołta z Pěskec sobu. Nowosć­ bě – něchtó njemóžeše so na to dopomnić –, zo je so do křižerskeho procesiona zarjadował por z Jitka, a to Enrico Pilc ze swojim synom Jonathanom.
wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Runja Bizoldecom w Haslowje (na foće) mějachu hosćencarjo jutrowničku tež dru hdźe ruce połne dźěła, zo bychu sta ludźi ze słódnym wobjedom pohosćili.
dalši wobraz (2) Wjacore křižerske procesiony běchu sej němscy wandrowscy wobhladali. Byrnjež hižo wjele po puću byli, tajkele dožiwjenje hišće ženje njemějachu.
dalši wobraz (3) Dejmantny jubilar bě w Kulowskim procesionje Wolfgang Grofa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND