Wotkryće centruma zahajene

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna trafowu staciju z kranom nastajić dała

Slepo (AK/SN). Slepjanska gmejna so dale­ wo twar němsko-serbskeho šulskeho centruma prócuje. Z wotkrywanskimi dźěłami su 30. měrca započeli. Tole podšmórny Steffen Seidlich, nawoda zarjada za planowanje, twarjenje a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa njedawno na zjawnym posedźenju gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND