W Sernjanach móža twarić

pjatk, 05. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo kalkulaciju za alternatiwnu wariantu wobzamknyli

Róžant (JK/SN). K wólbam zwjazkoweho sejma 24. septembra w Smjerdźacej žadyn wólbny lokal njezměja. Dokelž bě minjene lěta stajnje wobćežne namakać zwólniwych pomocnikow, je so gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju dojednała, zo móhli Smjerdźečenjo w Róžeńće wolić, Łazkowčenjo pak w Ralbicach. Přiwšěm změje gmejna přeco hišće štyri wólbne lokale, telko kaž žana druha serbska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND