W Sernjanach móža twarić

pjatk, 05. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo kalkulaciju za alternatiwnu wariantu wobzamknyli

Róžant (JK/SN). K wólbam zwjazkoweho sejma 24. septembra w Smjerdźacej žadyn wólbny lokal njezměja. Dokelž bě minjene lěta stajnje wobćežne namakać zwólniwych pomocnikow, je so gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju dojednała, zo móhli Smjerdźečenjo w Róžeńće wolić, Łazkowčenjo pak w Ralbicach. Přiwšěm změje gmejna přeco hišće štyri wólbne lokale, telko kaž žana druha serbska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND