Moderne ratarstwo a burske wiki dožiwili

póndźela, 08. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Christof Reichelt z Niederseifersdorfa demonstrowaše na wčerawšich burskich wikach w Koćinje swoje kmanosće jako drjeworězbar.  Foto: Ulrike Herzger Christof Reichelt z Niederseifersdorfa demonstrowaše na wčerawšich burskich wikach w Koćinje swoje kmanosće jako drjeworězbar. Foto: Ulrike Herzger

Koćina (UH/SN). Přijomne nalětnje wjedro je wčera wjele stow zajimcow na burske wiki w Koćinskim ratarskim zawodźe MKH, kotryž je tohorunja znaty jako Krabatowy mlokowy swět, přiwabiło. Kaž sy z awtowych čisłow na parkowanišću wučitał, bě tón abo tamny tež trochu dlěši puć na so wzał, zo móhł so po přehladce regionalnych poskićerjow a direktnych zwičnjerjow rozhladować. Bjez dźiwa, zo bě jednaćel Tobias Kockert runje tak spokojom­ kaž wjace hač 70 wikowarjow a rjemjeslnikow, kotřiž běchu z cyłeje Sakskeje přijěli. Najdlěši puć měješe žona ze Słowjenskeje, wabjaca za Krabatowe wudźěłki ze swojeje­ domizny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND