Hwězdy, cyrkej, dwurěčnosć

štwórtk, 11. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po wjacorych pospytach chce gmejna Pančicy-Kukow skónčnje wopon

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Štož dołho traje, so radźi. To znajmjeńša płaći za wopon, kotryž chce sej gmejna Pančicy-Kukow spožčić. Mjez komunami zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, po wšěm zdaću pak po cyłym dwurěčnym teritoriju Hornjeje Łužicy je wona­ poslednja, kotraž je hišće bjez wopona. Při tym su so w zašłosći wjacore razy wo njón prócowali, njeje pak so to dotal poradźiło. Tole ma so nětko změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND