Lubja wulki přichod za jězor

póndźela, 15. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Inwestorej Arminej Hoffmannej (naprawo) su wčera mnozy k wotewrjenju noweho hosćenca při Bjerwałdskim jězoru gratulowali.  Foto: Jost Schmidtchen Inwestorej Arminej Hoffmannej (naprawo) su wčera mnozy k wotewrjenju noweho hosćenca při Bjerwałdskim jězoru gratulowali. Foto: Jost Schmidtchen

Při Hamorskim pobrjohu Bjerwałd­skeho jězora su wčera nowy hosćenc wotewrěli. Zdobom předstajichu tam plany za dalše předewzaća, kotrež přichodny­ čas planuja.

Hamor (JoS/SN). Při Bjerwałdskim jězoru so tójšto hiba. Tole bě wuslědk wčerawšeje nowinarskeje rozmołwy z Arminom Hoffmannom, jednaćelom firmy Hotelowy a dožiwjenski park Hornja Łužica tzwr, a z Hamorskim wjesnjanostu Achimom Junkerom (CDU). „Z nowym inwestorom smy dobreho partnera našli“, chwaleše wjesnjanosta. Wčerawše wotewrjenje noweho hosćenca „Kombüse“ je jenož jedne z wjetšich předewzaćow. Hač do klětušeho nalěća ma dalši hosćenc nastać. Dale ma wot měrca 2018 pasažěrska łódź po jězoru jězdźić. Nimo toho stej jězorowy hotel a prózdninske sydlišćo planowanej. Zaměr je, Bjerwałdski jězor tak wutwarić, zo je wón we wokruhu 140 kilometrow za wulětnikarjow jedna z prěnich adresow, kotrež móžeš za hodźinu z awtom docpěć. „Hač do lěta 2022 stanje so Bjerwałdski jězor z naj­woblubowanišim lětnim wulětnišćom Sakskeje“, je Armin Hoffmann přeswědčeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND