Wo gmejnskim zwjazku rěčeli

srjeda, 17. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z kim chce Radworska gmejna na komunalnej runinje přichodnje wušo hromadźe dźěłać a tak mjenowany zakładny­ centralny gmejnski zwjazk wutworić. Tole bě jedna z temow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady.

Radwor (SN/MkWj). Na spočatku posedźenja měješe wjesnjanosta Wincenc Baberška­ (CDU) skerje administratiwny nadawk. Wón powoła dotalneho nawodu gmejnskeje wohnjoweje wobory Rüdi­gera Schmidta hač do 31. julija za komisariskeho nawodu. Naměstnik wostanje Thomas Scheffel z Minakała. Pozadk njewšědneho rjadowanja su diferency mjez nawodnistwom wobory a gmejnskim zarjadnistwom­. Z teje přičiny njebě nawoda wobornikow na minjenej hłownej zhromadźiznje hižo kandidował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND