Dale po puću konsolidacije

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace pjenjez hač dotal planowane trjebaja w Rakecach za ponowjenje Cyrkwinskeho naměsta. Tole wuwabi wčera diskusiju mjez čłonami tamnišeje gmejnskeje rady.

Rakecy (JK/SN). Konsolidacija Rakečanskich gmejnskich financow po słowach wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) hišće wotzamknjena njeje. To zdźěli wón na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady na naprašowanje z wobydlerstwa. Wobydler bě wo to prosył, hač njehodźeli so sadźby přemysłoweho dawka znižić. Wjesnjanosta skedźbni na to, zo ma tajke rozsudy gmejnska rada rozjimać a wobzamknyć. Přiwšěm su sadźby w Rakečanskej gmejnje hišće tójšto pod sakskim přerězkom a tuž tuchwilu trjeba njeje je změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND