Dale po puću konsolidacije

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace pjenjez hač dotal planowane trjebaja w Rakecach za ponowjenje Cyrkwinskeho naměsta. Tole wuwabi wčera diskusiju mjez čłonami tamnišeje gmejnskeje rady.

Rakecy (JK/SN). Konsolidacija Rakečanskich gmejnskich financow po słowach wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) hišće wotzamknjena njeje. To zdźěli wón na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady na naprašowanje z wobydlerstwa. Wobydler bě wo to prosył, hač njehodźeli so sadźby přemysłoweho dawka znižić. Wjesnjanosta skedźbni na to, zo ma tajke rozsudy gmejnska rada rozjimać a wobzamknyć. Přiwšěm su sadźby w Rakečanskej gmejnje hišće tójšto pod sakskim přerězkom a tuž tuchwilu trjeba njeje je změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND