Zajimawostki kołowokoło muzeja

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił.  Foto: Lucija Rubinowa Na wikach rjemjesła we wobłuku Njeswačanskeho muzejoweho swjedźenja je so mjez druhim polstrowar Handrij Kral (nalěwo) wobdźělił. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Składnostnje Mjezynarodneho dnja muzejow wotmě so wčera w Njeswačidle 13. muzejowy swjedźeń. Wo lěta 2004 załoženy domizniski muzej stara so skupina zajimcow tamnišeho Towarstwa přećelow domizny a kultury. Jich nawoda Arnd Lehmann móžeše wčera hižo 36. wosebitu wustajeńcu wotewrěć. Wona wopřijima něhdyšu medicinsku techniku. Widźeć su na přikład nastroj k měrjenju krejneho ćišća, wšelaki operaciski grat, utensilije za hladanje chorych a nastroj za terapiju z kislikom z lěta 1930. Wustajer Wolfgang Krusch z Drježdźan bě loni hród a park w Nje­swačidle wopytał a zwiski k tamnišemu domizniskemu muzejej nawjazał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND