Wustajeńca skići nowe dohlady do knihi knihow

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Maik Förster (nalěwo) je w Oberlichtenauwje nowu trajnu wustajeńcu wo knize knihow bibliji organizował.  Foto: Andreas Kirschke Maik Förster (nalěwo) je w Oberlichtenauwje nowu trajnu wustajeńcu wo knize knihow bibliji organizował. Foto: Andreas Kirschke

Oberlichtenau (AK/SN). Nowa trajna wustajeńca bibliskeje zahrody w Oberlich­tenauwje pola Połčnicy wěnuje so po­chadej, stawiznam, rozšěrjenju a skutkowanju biblije. „Wot Kanaana do Sakskeje – Expo testamente“ rěka jeje tema. Zběrka­ pochadźa wot Bonnskeho teologi a ­publicista Francoisa Traudischa. Wona wopřijima nimo chronologiskich informaciskich taflow tójšto napodobnjenjow antikskich namakankow, originalne rukopisy a wšelke modele. „Tale zběrka je jón­krótna. Wona bě zakład za mnohe wustajeńcy biblijow po wšej Němskej. Nětko wostanje original pola nas“, podšmórny iniciator bibliskeje zahrody Maik Förster sobotu na wotewrjenju. „Pře­hladka naše wobsahi wudospołnja a wobohaća.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND