Dychansku techniku trjebaja

póndźela, 19. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Dźěwinska gmejna chce wjacore dróhi a kolesowanske šćežki saněrować. Na swojim zašłym posedźenju gmejnscy radźićeljo wjesnjanostu Helmuta Krawca (SPD) woprawnichu, nadawki najlěpšim poskićerjam rozdawać. Wuměnjenje je, zo su spěchowanske srědki přizwolene. Saněrować matej so kolesowanskej šćežce při Dźěwinskim lěsnym jězorje (Čorny puć) a ze Slepoho do Brězowki. Tole spěchuja po wšěm zdaću z 21 000 eurami z programa za spěchowanje komunalnych dróhow a mostow. To wotpowěduje 90 procentam cyłkowneje­ twarskeje sumy. Zbywace dźesać procentow, něhdźe 2 100 eurow, płaći gmejna ze swójskeje kasy.

Komuna chce tohorunja dalšu dróhu w Brězowce saněrować. Tam ma so powjerch puća ponowić, štož płaći 59 000 eurow. Swobodny stat Sakska naprawu z 75 procentami spěchuje. 25 procentow wučinja podźěl gmejny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND