Zběraja podpisma za peticiju

štwórtk, 22. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Iniciatiwu za regulowanje wobstatka wjelkow we Łužicy wutworili

Koslow (JK/SN). Spočatk meje su iniciatiwnu skupinu „Wot wjelka škodowanych a starosćiwych wobydlerjow“ wutworili. W spisu, kotryž Serbskim Nowinam předleži, je wona stejišćo k tučasnej wjelčej populaciji we Łužicy zdźěłała.

Čłonojo iniciatiwy, kotřiž pochadźeja předewšěm z gmejny Ralbicy-Róžant a wokolnych wsow, skedźbnjeja w ste­jišću na to, zo tuchwilna ličba črjódow kaž tež připowědźene wuwiće łužiskeho wobstatka wjelkow ze stron zamołwitych projekta „Wjelk w Sakskej“ njepři­rod­nemu wuwiću w ekologiskim systemje Łužicy polěkuja. Iniciatiwna skupina žada sej w mjenje wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant kaž tež tych wsow, w kotrychž mějachu škody wjelka dla, dalšemu rozrostej jich wobstatka we Łužicy zadźěwać. Podobnje kaž w Šwedskej, Norwegskej a Finskej žada sej iniciatiwa ličbu wjelkow pomjeńšić a tak přirodny poměr a pokoj w přirodźe zaso za­wěsćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND