Dźěłaja w twarskim pomniku

srjeda, 28. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Architekt Stephan Schultze (naprawo) je zajimcow na dnju architektury po słužbnym twarjenju Wojerowskeje kriminalneje policije wodźił.  Foto: Andreas Kirschke Architekt Stephan Schultze (naprawo) je zajimcow na dnju architektury po słužbnym twarjenju Wojerowskeje kriminalneje policije wodźił. Foto: Andreas Kirschke

Na njedawnym cyłoněmskim dnju architektury běchu na wjacorych městnach zajimawe twarjenja widźeć. Mjez nimi bě jedne, w kotrymž maja kriminalni policisća swoje rumnosće.

Wojerecy (AK/SN). Wažny dźěl měšćanskich stawiznow wuchowaja Wojerecy přichodnym generacijam. Tamniša kriminalna policija dźěła w twarjenju na Frentzelowej, kotrež steji pod pomnikoškitom. „Dom nasta wokoło lěta 1916 w reformowym stilu“, rozłoži architekt ­Stephan Schultze na cyłoněmskim dnju architektury. Tam je wón njedawno wopytowarjow po domje wodźił. Wot lěta 2013 hač do lońšeho bě Swobodny stat Sakska twarjenje za 4,4 miliony eurow ponowić dał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND