Stare radija su jeho wulka lubosć

štwórtk, 29. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Karl-Heinz Kunisch we Łazu ma 400 starych radijowych aparatow, kotrež wšitke hišće  funguja.  Foto: Alfons Handrik Karl-Heinz Kunisch we Łazu ma 400 starych radijowych aparatow, kotrež wšitke hišće funguja. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy­ wosoby, kotrež na někajkežkuli­ wašnje stawizny zachowuja,­ zo starožitnosće­ zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Njewšědnu zaběru pěstuje Łazowčan Karl-Heinz Kunisch. Wukubłany inženjer zaběra so z wuwićom radijoweje techniki a je w běhu lětdźesatkow wulke mnóstwo radijow znosył. Najstarše eksponaty pochadźeja z časa spočatkow wusyłanskeje techniki. 1923 instalowachu w Berlinje prěni němski sćelak, kotrehož wusyłanja móžachu tehdy jeno z detektorami a słuchatkami přijimać. Najstarše radijo Kunischa z lěta 1925 zaběra wězo hódne městno, ale tež te wo dwě lěće pozdźišo twarjene typa Mende E 45, wuhotowane ze słuchatkami kaž tež ze zwukowej trubjelcu jako wótřerěčak.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND