Smječkečenjo rjenje swjećili

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo Smječkečanow je wčera popołdnju tež tójšto něhdyšich wobydlerjow a hosći na swjedźenišćo přišło. Wšitcy mějachu wulke wjeselo, jako móžachu po zhromadnym kofejpiću w stanje wotměnjawy program dožiwić. Foto:  Alfons Handrik Nimo Smječkečanow je wčera popołdnju tež tójšto něhdyšich wobydlerjow a hosći na swjedźenišćo přišło. Wšitcy mějachu wulke wjeselo, jako móžachu po zhromadnym kofejpiću w stanje wotměnjawy program dožiwić. Foto: Alfons Handrik

Wjesoła třidnjowska nalada znowa tójšto hosći do wsy wabiła

Smječkecy (aha/SN). Kaž kóždolětnje bě winicowy kónc tydźenja přiwabliwy swjedźeń wjesnjanam, ale tež mnohim wopytowarjam z wokolnych wsow.

Handrij Hejduška, kiž steji mjeztym sydom lět na čole 1998 załoženeho wjesneho kluba ze swojimi 35 čłonami, je wčera na zakónčenju dobru podpěru wohnjoweje wobory, młodostnych a dalšich wjesnjanow při natwarje swjedźenišća hódnoćił. Tak wuzběhny tež wuběrny serwis Dinarjec­ swójby z Nowoslic, kotraž je za swjedźeń stan, blida a ławki přewostajiła, tak zo knježeše hižo pjatk k zazběhej na openair-kinje z wubranymaj filmomaj dobra nalada.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Serbsce a němsce staj programowe dypki Juliana Bjeńšec a Patrick Brězan připowědźałoj. Witać móžeštaj mjez druhim Gerata Róbla jako kuzłarja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND