Z kupanskimi wanjemi so honili

póndźela, 17. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenišću při Brězowskim jězoru po puću bě minjeny kónc tydźenja wězo Neptun, kotrehož stej nyksowce přewodźałoj. Foto: Jost Schmidtchen Na swjedźenišću při Brězowskim jězoru po puću bě minjeny kónc tydźenja wězo Neptun, kotrehož stej nyksowce přewodźałoj. Foto: Jost Schmidtchen

Na a při Brězowskim jězoru wotmě so kónc tydźenja Neptunowy swjedźeń. Jedyn z wjerškow bě wubědźowanje z kupanskimi wanjemi. Tež trabijowy cross přihladowarjow wabješe.

Brězowka (JoS/SN). Najebać njewjedro z hrimanjemi a šwihelemi bě wot pjatka do wčerawšeho wjele ludźi tež z Hornjeje Łužicy při Brězowskim jězoru. Kaž kóžde lěto dožiwichu tam znowa wulkotny Neptunowy swjedźeń.

Wulke wjeselo mjez přihladowarjemi knježeše, jako so tróšku kołwrótni z kupanskimi wanjemi po wodźe honjachu. Dźesać originelnych wódnych jězdźidłow, kotrež běchu wobdźělnicy z fantaziju natwarili, so na hołku a tołku wobdźěli. Wubědźowanje bě přewšo napjate. A skónčnje su so małe a něžne wódne žony při wjesłowanju wuspěšnje přećiwo bězmanskim musklam přećiwnikow elegantnje přesadźili. Jako prěnja dźě bě šikwana módra niksa Brězowskeho młodźinskeho kluba pjericu wódneho muža hubkowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND