Njedowěru wuprajił

srjeda, 19. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Tajke jasne słowa w Radworskej gmejnskej radźe dołho wjace słyšeć njeběchu: Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) je na wčerawšim posedźenju gmejnskeho parlamenta nawodźe Radworskeje wohnjoweje wobory Rüdigerej Schmidtej a jeho zastupjerjej Thomasej Scheffelej, kiž je zdobom gmejnski radźićel, zjawnje njedowěru wuprajił a dalše zhromadne dźěło z nimaj wotpokazał. Přičina su nowe wustawki wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła wobornikow. Při tym Baberška přizna, zo bě minjene lěta naležnosće wohnjoweje wobory zanjechał. Na kóncu pak je so z wohnjowobornym wuběrkom, wolenym gremijom wobory, na nowe wustawki wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła dojednał, štož płaćeše gmejnu 1 500 eurow. Krótko na to staj jemu Schmidt a Scheffel lisćinu z nowymi žadanjemi přepodałoj, po tym zo běštaj z tamnymi wobornikami rěčałoj, kaž měnještaj. Tole bě wjesnjanosće kapka, z kotrejž sud přeběža. Nowe žadanja, kotrež bychu hišće raz 1 800 eurow płaćili, wón raznje wotpokaza. „Mjezsobna dowěra njeje hižo data“, Baberška rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND