Na slědach Krabata

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kurwjerch Awgust, figura z powědki wo Krabaće, rozhladuje so po skawtskim lěhwje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Lěhwo wuklinči zańdźeny pjatk z wulkim swjedźenjom.  Foto: Alena Pawlikec Kurwjerch Awgust, figura z powědki wo Krabaće, rozhladuje so po skawtskim lěhwje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Lěhwo wuklinči zańdźeny pjatk z wulkim swjedźenjom. Foto: Alena Pawlikec

Skawtske lěhwo ze zhromadnej swjedźenskej hosćinu zakónčili

Čorny Chołmc (SN/ap). Mnoho nowych nazhonjenjow nańdźechu skawća w lěhwje němskeho zwjazka „Pućowarjo po swěće“ pod hesłom „Krabat“ při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu. Z wopytom kurwjercha Awgusta zakónčichu pjatk, wot 29. julija do 5. awgusta trajace lěhwo. Něhdźe 400 skawtow z Němskeje a Litawskeje běchu zhromadnje pućowali, warili a nazhonjenja wuměnjeli. Stawizna Krabata plećeše so kaž čerwjena nitka po programje. Organizowali běchu lěhwo Kulowscy „Huskyje“. Woni předstajichu kóždy dźeń krótki dźěl z powědančka wo Krabaće. Na njón program nawjazachu. Tak mějachu skawća póndźelu na stacijach wšelake magiske nadawki „čorneho młynka“ spjelnić a sej štwórtk w měšćanskej rallye dwanaće kajkosćow kaž zmužitosć a wušiknosć nadźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND