Jěcharjo a korejty so wubědźowali

póndźela, 21. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež organizator wubědźowanjow Handrij Krječmar je so wčera na kałanju wěnca wobdźělił.  Foto: Heinz Hirschfeld Tež organizator wubědźowanjow Handrij Krječmar je so wčera na kałanju wěnca wobdźělił. Foto: Heinz Hirschfeld

Dubrjenk (HH/SN). Šesty raz je Dubrjenska Krječmarjec hosćencarska swójba wčera dworowy swjedźeń wuhotowała. Do wsy z ani sto wobydlerjemi přijědźe wjacore razy telko wopytowarjow. Woni njewužiwachu jeno składnosć, w Krječmarjec hosćencu powobjedować, ale su sej tam tež kofej a tykanc słodźeć dali. Na wšěch dwanaće bě Beata Krječmarjowa napjekła, jeničce něšto kuskow torty na kóncu zby.

Wjeršk běchu konjace wubědźowanja na łuce za hosćencom. Při kałanju wěnca startowaše dwanaće jěcharjow ze swojim konjom. Jenička žona mjez nimi bě Ka­tarina Korjenkec z Ralbic. Dobyła drje wona njeje, je pak přiwšěm dosć derje wobstała. Najwuspěšniši bě ­Fabian Šnabl z Kulowa, kiž we wšěch pjeć kołach wěnc wottorhny. Druhe městno wobsadźi Andreas­ Metasch z Němcow, třeće Stefan Kurjat ze Šunowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND