Žadanja přesahuja móžnosće

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (JK/SN). Hłowny dypk wčerawšeho posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jara jasnje pokazuje, kak wulka je diferenca mjez politiskimi žadanjemi stata a komunalnymi móžnosćemi gmejny. Samo na sebi chcychu radźićeljo plan wohnjoškitneje potrjeby hišće raz rozjimać a jón wobzamknyć. Wčera pak wosta najprjedy jenož při diskusiji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND