Koncertuja na předwječoru wikow

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mjeztym 20. nazymske přirodowe wiki wotměja so sobotu, 9. septembra, wot 10 do 17 hodź. w Stróži pola Hućiny. Hižo­ wječor do toho dožiwja tam wopytowarjo koncert klasiskeje hudźby.

Stróža (SN). Hnydom wjacore nowosće čakaja na wopytowarjow 20. nazymskich wikow přirody w Stróži, na kotrež přeprosy sobotu, 9. septembra, zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Stróžanske domizniske towarstwo Radiška. Tak dóstanje tamniši Dom tysac hatow nětko tež logo w serbskej rěči. Nimo toho poskića prěni raz nowe Hornjołužiske holanske piwo. Warili su je ze starych družin ječmjenja, kotrež hižo něšto lět w biosferowym rezerwaće plahuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND