Štož hewak widźeć njeje

pjatk, 08. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka ličba wotewrjenych pomnikow wabi njedźelu na wopyt

Budyšin (SN/MWj). „Móc a pycha“ je hesło lětušeho dnja wotewrjeneho pom­nika, w kotrehož wobłuku budu zajutřišim, njedźelu, najwšelakoriše cyrkwje, wěže a dalše twarjenja wotewrjene, do kotrychž hewak njepřińdźeš. W Budyšinje na přikład budu krajnostawske domy na Hrodowskej přistupne, žurla přisažneho sudnistwa w Serbskim muzeju, stukowa žurla na susodnym Hrodźe, něhdyši krajnostawski seminar, hdźež je dźensa powołanskošulski centrum zaměstnjeny, Britzec zahroda za Serbskim institutom a dalše městnosće. W něhdyšim stasijastwje rozprawjeja něhdyši poli­tiscy jeći, kak běchu woni móc a namóc dožiwili. Cyłkowny přehlad wšitkich wotewrjenych pomnikow sprjewineho města je zapřijaty we wosebitej brošurce, kotruž dóstanu zajimcy w měšćanskej informaciji a w mnohich wobchodach. Powotpočnyć móža so wopytowarjo cyły dźeń na Hłownym torhošću­ před radnicu. Tam změja gastronomiske zastaranje, hudźbu a wjele zaběrow za dźěći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND