Přičiny a wobstejnosće dotal njeznate

pjatk, 13. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Młode wjelki Minakałskeje črjódy su wospjet čłowjekam chětro blisko přišli. Nětkole je Rěčičanski Kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ na njezwučene zadźerženje zwěrjatow reagował.

Rěčicy (SN/JaW). We wobłuku sakskeho wjelčeho monitoringa wjelki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty zešerjeja. Tak reaguje Kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ na njedawne zetkanja młodych wjelkow z čłowjekami. „Wurjadnu dowolnosć je Sakska krajna direkcija tydźenja zarjadnistwu biosferoweho rezerwata w Stróži dała“, piše kontaktny běrow w nowinarskej zdźělence.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND