Přewjele předpisow a zadźěwkow

srjeda, 18. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). K horcej, ale při­wšěm wěcownej diskusiji dóńdźe na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Hižo třeći króć běše delegacija Koslowčanow na posedźenje přichwatała, zo by žadanja wjesnjanow, wobnowić a zawěsćić wjesne wobswětlenje kaž tež zaručić wěsty a rjadowany wobchad přez wjes, potwjerdźiła.

Hižo wot apryla wočakuja, haj žadaja sej Koslowčenjo wotpowědne naprawy, kotrež gmejna dotal zwoprawdźić njemóžeše. Po słowach wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) su móžnosće gmejny tuchwilu wobmjezowane. Wjesne wobswětlenje hodźało so jenož přechodnje zaručić. Nastupajo wobchad přez wjes a hubjeny staw dróhi chcedźa tak spěšnje kaž móžno z wokrjesnym zarjadom za wobchad a dróhotwar na městnje wo tym rěčeć, kak móhła so naležnosć na dobro Koslowčanow rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND