Spěšny internet zwoprawdźić

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Za šěrokopasmowe zastaranje po cyłym Zhorjelskim wokrjesu

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc móže za spěchowanje wutwara spěšneho interneta wot Swobodneho stata Sakskeje z 29,5 milionami eurow ličić. „To płaći za cyłkownje 31 komunow z něhdźe 9 100 přizamkami“, podšmórny decernentka za wobswět, hospodarstwo a wokrjesne wuwiće Heike Zettwitz tele dny w Zhorjelcu. „Něhdźe 60 milionow eurow spěchowanja dóstanjemy wot Zwjazka. Tak změjemy dohromady něhdźe 90 milionow eurow spěchowanskich srědkow k dispoziciji.“ Zhromadnje z gmejnami přepruwuje wokrjes tuchwilu hnydom na městnje konkretne financowanje, a to hłownje z gmejnskich etatow. Ně­hdźe 80 procentow mjenowanych 31 komunow ma wulke ćeže, swójski podźěl dźesać procentow financowanskich srědkow zwjesć. „Často maja so wone mjez wu­twarom šule, spěšnym internetom abo dróhotwarom rozsudźić“, Heike Zettwitz wuswětli. Po móžnosći hač do lěta 2021 chcedźa spěšny internet po cyłym Zhorjelskim wokrjesu zwoprawdźić. Domjacnosće dóstanu škleńčnonićowy přizamk z wukonom 100 megabitow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND