Prawočan pokal prěnjeho turněra dobył

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
15 kartyplacarjow je so na njedawnym prěnim Wěteńčanskim škotowym turněrje wobdźěliło.  Foto: Michał Zahon 15 kartyplacarjow je so na njedawnym prěnim Wěteńčanskim škotowym turněrje wobdźěliło. Foto: Michał Zahon

Wěteńca (mz/SN). Prěni škotowy turněr we Wěteńcy su njedawno přewjedli. Mikławš­ Zahon přeprosy sej na njón młódšich kaž tež staršich přećelow zbliska a zdaloka, zo bychu najlěpšeho škotowarja wječora zwěsćili. Cyłkownje wobdźěli so 15 kartyplacarjow. Po tym zo bě po­ prěnim kole ze 14 wobdźělnikami dobyćer wječora z 2 218 dypkami hižo nimale wěsty, popřachu sej přestawku z ćopłym přikuskom. Po tym napjatosć na wuslědk druheho koła widźomnje přiběraše. Nic naposledk pola pjatnateho hrajerja, kiž so hakle druhemu kołu při­druži. Jemu přiznachu přerězk dypkow prěnjeho koła ze šwarnymaj 1 002 dypkomaj. W druhim kole wotměchu za pjeć blidami ze stajnje třomi škotowarjemi 36 hrow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND