Dobry plan je zakład wuspěcha

pjatk, 20. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Solidna financna situacija dowola Rakečanskej gmejnje wobšěrne twarske naprawy nastorčić. Z nimi je so gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała.

Rakecy (JK/SN). Wobšěrne twarske a ponowjenske naprawy steja na lětušim planje Rakečanskeje gmejny. Te maja so derje a dokładnje přihotować. Tuž mějachu gmejnscy radźićeljo na zašłym posedźenju tójšto razow wo tym wothłosować, kotra firma ma kotry planowanski nadawk dóstać a zwoprawdźić. Tak ma Budyski planowanski a inženjerski běrow Exner & Schramm planować, kak najlěpje ponowić Holanski puć w Rakecach, ponowić a wutwarić Jitkowki puć w přemysłowej přestrěni kaž tež wutwarić a ponowić naměsto před něhdyšej Rakečanskej radnicu. Za planowanske a twarske naprawy zasadźuje Rakečanska gmejna přewažnje spěchowanske srědki z najwšelakorišich programow. Sama so wona ze swójskim podźělom wobdźěli. Na­město před něhdyšej radnicu wutwarja z pomocu zalutowanych srědkow při lońšim wobnowjenju torhošća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND