Wšudźe zlutniwje hospodarili

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Komornica pozitiwnu mjezybilancu Trjebinskeho etata sćahnyła

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin je w prěnjej połojcy lěta 2018 „we wšěch wobłukach zlutniwje hospodariła. Spó­znajomne je to mjez druhim na wudawkach wohnjowych woborow a pěsto­warnje. To je přikładne“, podšmórny komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. K tomu poda přehlad etata gmejny ze stawom 30. junija 2018. Pozitiwnje wuwiwaja so dotal dawkowe dochody. Cyłkownje planuje gmejna lětsa 580 000 eurow dochodow. Zapisanych ma dotal 398 000 eurow. ­Nastupajo ležownostny dawk za ratarske a lěsniske płoniny je 6 200 eurow planowanych, 5 700 eurow hižo na konće je. Za dawki wobtwarjenych a wobtwarjenskich ležownosćow planuja 93 000 eurow dochodow. Hač do kónca junija bě hižo 92 900 eurow dóšło. Aktualne wuwiće přemysłoweho dawka hišće bóle zwjesela. Planowane ma komuna tam 150 000 ­eurow dochodow, přepokazanych na gmejnske konto je 201 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND