Alpaki jako atrakcija na statoku

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto prašenjow wokoło plahowanja alpakow měješe Julia Wroblewscyna (nalěwo) plahowarce alpakow z Braniborskeje wotmołwić. Wuměna nazhonjenjow je jej jako dobra inwesticija do přichoda dwora wažna.  Foto: Jan Kral Tójšto prašenjow wokoło plahowanja alpakow měješe Julia Wroblewscyna (nalěwo) plahowarce alpakow z Braniborskeje wotmołwić. Wuměna nazhonjenjow je jej jako dobra inwesticija do přichoda dwora wažna. Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). Burski statok na Njebjelčanskim Lipowym puću bě Julia Wroblewscyna ze swójbu loni přewzała. Zo by wjesnjanam a dalšim zajimcam pokazała, što je so tam w běhu lěta wšo změniło, bě wčerawši dworowy swjedźeń dobra móžnosć za rozmołwu a zabawu. Přeprošenje běchu mnozy, wosebje swójby z dźěćimi sćěhowali. Kaž awtowe čisła před dworom přeradźichu, běchu zajimcy samo z Braniborskeje a Drježdźan přichwatali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND