Přichod twarjenja njejasny

štwórtk, 11. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo Slepoho maja hinaše plany hač wjesnjanosta

Slepo (AK/SN). Wo přichodźe bywšeho twarjenja Slepjanskeho komunalneho twarskeho zawoda su měnjenja dale jara rozdźělne. To je so na zašłym posedźenju gmejnskeje rady jasnje pokazało. Wjetšina radźićelow wobzamkny, zo ma wjesnjanosta nadawk předanje imobilije cofnyć. Runočasnje so radźićeljo za to wuprajichu, twarjenje na Wojerowskej dróze ručež móžno centralnej wopłóčkowej syći přizamknyć. Za to trěbne pjenjezy chcedźa zwjesć z danje, kotruž tam zaměstnjeny přemysłowy zawod płaći. Wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) bě za wobě předłoze wo to prosył po mjenje wothłosować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND