Kamjeń swědči wo wutrobnych zetkanjach we wsy

pjatk, 07. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Horach pola Wojerec dopomina wulki kamjeń na to, zo je tam minjeny tydźeń zetkanje městow a wsow z mjenom Hory wotměło.  Foto: Ulrike Herzger Na Horach pola Wojerec dopomina wulki kamjeń na to, zo je tam minjeny tydźeń zetkanje městow a wsow z mjenom Hory wotměło. Foto: Ulrike Herzger
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND