Chcedźa dale młodych ludźi wabić

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nowych młodych čłonow zdobyć, to wostanje za spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz najnuzniši nadawk. „Za to chcemy so zhromadnje napinać“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje cyłka.

Łaz (AK/SN). Čłonojo towarstwa chcedźa ludźi zaměrnje narěčeć a z mnohostronskimi zarjadowanjemi zajim budźić. Trjebaja rjemjeslnisce wušiknych muži a horliwcow za kulturne a domizniske stawizny jako sobuskutkowacych. Jako dalši wažny cil wobhladuja zhromadne dźěło z Łazowskej wyšej šulu. Móža sej předstajić, zo kubłanišćo swoje cyło­dnjowske poskitki we wobłuku ekspozicije w Domje Zejlerja a Smolerja prezentuja.

Kaž Reinhardt Schneider w rozprawje wuzběhny, běchu lońše zarjadowanja a wustajeńcy powšitkownje jara derje wopytane. Dźeń a woblubowaniše su stajne přehladki w domje a wučbna šćežka „Žiwjenske stacije Handrija Zejlerja“. „Naš dom ma duchownokulturne srjedźišćo gmejny być. Předewšěm ma tež serbsko-němske kulturne tradicije pěstować a je we wědomju wobydlerjow za­kótwić“, předsyda rozłoži.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND