Módra Adrija „wočerstwjenski paradiz“

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za wjace hač poł miliona eurow je Ines Schiemann z mandźelskim w zašłych 21 lětach Módru Adriju krok po kroku wutwariła. Feliks Haza Za wjace hač poł miliona eurow je Ines Schiemann z mandźelskim w zašłych 21 lětach Módru Adriju krok po kroku wutwariła. Feliks Haza

Swójba Schiemann stanowanišćo a kupanišćo pola Chrósta 21 lět wobhospodari

Na poslednim kóncu tydźenja do zahajenja noweho šulskeho lěta 2017/18 knježeše při Módrej Adriji, wočerstwjenišću w Chróstowskim wjesnym dźělu Adolfowa hěta čiłe žiwjenje. Wjedro drje měnješe ze wšěmi derje, słónco rjenje swěćeše a horce temperatury wabjachu do wody. Tuž běchu sej mnozy z blišeje wokoliny swój gumijowy čołmik sobu přinjesli a mějachu z nimi wulke wjeselo. Škleńcujasnosć a njebjeska módrina wody Módreje Adrije młódšich a staršich ke kupanju přeprošujetej. Wosebje dźěći so wótře radowachu, tak zo bě to daloko słyšeć. Tójšto swójbow tam hnydom cyły dźeń wostanje a so na lěhanskej łuce wočerstwi. Někotři za ker­kami schowani so tež rady nazy kupaja a na łuce sonja. Zboka łuki je zakusk, hdźež móžeš sej něšto k jědźi a piću kupić, a dźěći sej tam rjenje hrajkaja.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Ramona Eilitz a jeje swójba z Drježdźan słuša k něhdźe 70 stajnym campingowarjam, kotřiž nadeńdu při Módrej Adriji ćišinu.
dalši wobraz (2) Při kasy, při zachodźe wočerstwjenišća, wuhladamy přećelnu Ulriku Hadriss.
dalši wobraz (3) Dokelž přińdu při rjanym wjedrje wšědnje wosebje swójby do Chrósta kupać, njesmě při Módrej Adriji wězo suwadło falować.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND