Wurjadnosć je jeho credo

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Martin Wagner z Korzymja je sej són zwoprawdźił a 2015 Saksku spirituozowu manufakturu załožił. Swědomiće je so na to přihotował. Jeho businessowy plan putaše jurorow wubědźowanja łužiskich załožerjow eksistencow (LEX) 2016 tak jara, zo spožčichu jemu prěnje myto.  Foto: Rene Schwenk Martin Wagner z Korzymja je sej són zwoprawdźił a 2015 Saksku spirituozowu manufakturu załožił. Swědomiće je so na to přihotował. Jeho businessowy plan putaše jurorow wubědźowanja łužiskich załožerjow eksistencow (LEX) 2016 tak jara, zo spožčichu jemu prěnje myto. Foto: Rene Schwenk

Martin Wagner ekskluziwny liker z Mužakowskich ananasow kreěrował

Wuprajenje „tule kisnje“ do čorneho trjechi. Wjetše a mjeńše sudobja ze škleńcy a drohowocla steja pódla wulkich plastikowych sudow. Wšitke su krute zawrjene a maja swoju „wizitku“. Na njej je wobsah dokumentowany. Dokładnje wučitaš wahu kóždeho jednotliweho wobstatka a hdy bu měšeńca nasadźena. Je žnjenski čas, to pytnješ na mnóstwje wopisanych sudobjow tež w jednym z najmłódšich łužiskich předewzaćow, w Sakskej spirituozowej manufakturje w Korzymju.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND