Protyka (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Pjatk 8. a 9.12.  Adwentne wiki w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje

  19:00 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa w galeriji Budissin

  19:00 Hłowna zhromadźizna Kulowskeho Bratrowstwa na tamnišej žurli swj. Bosćana

Sobotu 9. do 11.12.  Teschenske wiki na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću

 9. a 10.12.  Wustajeńca Božich narodkow na žurli swj. Hilžbjety w Šěrachowje

   Adwentne wiki w Kulowje

  9:00 Mikławšowy halowy koparski turněr w Radworskej „Slaviji“

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  14:00 Adwentne wiki a dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskim centrumje seniorow Azurit

  14:00 Mjezynarodna adwentnička w Budyskim Serbskim domje

  14:30 Adwentne popołdnjo w Delnjowujězdźanskej radnicy

  15:00 Ruski baletny festiwal Moskwa předstaji balet „Ćernjawka“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  17:30 Adwentny koncert w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

  19:00 Předstajenje NSLDź „Hodowna stawizna“ w Pančičansko-Kukowskej zakładnej šuli (ze simultanym přełožkom do němčiny)

  19:30 Beneficny koncert skupiny PoŠtyrjoch pola Rynčec w Jaseńcy

Pokiwy (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

PoŠtyrjoch koncertuje

Jaseńca. Na swój mjeztym hižo sedmy beneficny koncert přeprošataj skupina PoŠtyrjoch a Florian Rynč jutře 9. decembra, do Jaseńcy. Wot 19.30 hodź. dožiwja wopytowarjo w Rynčec bróžni skupinje PoŠtyrjoch, Sorbian Art Trio a spěwnych přećelow. Koncertej přizamknje so zhromadny spěwny wječor. Kóždy njech swoju pišćałku abo tež pišćele sobu přinjese. Wunošk wječora darja­ lětsa towarstwu „Xeroderma pigmentosum“. Wone pomha potrjechenym rědkeje­ kóžneje chorosće, kotraž potrjechenym njedowola so bjez škita do słónca podać (němsce: Mondscheinkrankheit). Towarstwo poradźuje nimo toho swójby pacientow. Organizatorojo na­dźijeja so bohateho wopyta.

Přehladka posledni raz

Šěrachow. Wustajeńca Božich narodkow je jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 18 hodź. na Šěrachowskej žurli swj. Hilžbjety widźeć. Tam móža wopyto­warjo wjace hač sto Božich narodkow wobdźiwać, mjez nimi mnohe rězbowane z Čěskeje. Po wšěm zdaću je to lětsa posledni raz, zo swójby ze Šěrachowa a wokoliny tule přehladku zjawnosći prezentuja.

Kniharnja přidatnje wotewrjena

Serbski ludowy ansambl předstaja tuchwilu w Budyšinje swoju rejwanu bajku za dźěći „Hodowne potajnstwo“. Stawizna, kotraž je połna potajnosćow, předstaja, što wšitko so patoržicu we Łužicy stawa. Jako sonina wjedźe serbska dźiwadźelnica Hanka Rjelcyna (na wobrazu) po programje. Nimo zarjadowanjow na swójskej žurli w sprjewinym měsće je 17. decembra w 17 hodź. tež předstajenje w Chrósćicach planowane, 10. decembra pak w Diepholzu a 19. decembra w Herne. Foto: SLA/Stefan Cuška

Rozhłós (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10 Krótkoproza Piwarca

11:20 Trochu hinaši wid na Pólsku

11:45 Druhe adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čestnohamtskim dźěle Ruth Mrózkojc

13:00 W Pratyji 2018 listowane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Do kina (07.12.17)

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

7.12.2017 – 13.12.2017 Budyski fil­mowy palast: Burg Schreckenstein: wšědnje 14:45 (nimo pó) | nj 12:30 Star Wars Double: srj 21:00 Mord im Orient Express: wšědnje 20:00 (nimo srj) | srj 19:30 | pj, so a srj 22:30 Paddington 2: wšědnje 14:30 (nimo pó) a 17:00 (nimo pó) | nj 12:15 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 15:00 (nimo pó) | nj 12:00 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó) a 17:00 | nj 12:15 Justice League: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Bad Moms 2: wšědnje 20:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Thor: Tag der Entscheidung: wšědnje 17:15 | pj a so 22:00 Jigsaw: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Kedi – Von Katzen und Menschen: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Star Wars Double: srj 21:15 Mord im Orient Express: wšědnje 20:15 | srj 17:15 Bo und der Weihnachtsstern: wšědnje 14:05 a 16:05 | so anj 12:05 Burg Schreckenstein: wšědnje 15:10 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 19:45 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 14:35 a 17:15 | so a nj 12:00 Als der Weihnachts­mann: nj 13:00 Flatliners: wšědnje 19:30 (nimo srj) | srj 18:45 Paddington 2: wšědnje 14:45 a 17:10 | so a nj 12:30 Justice League: pj, so a srj 22:15 Bad Moms 2: wšědnje 18:00 | pj a so 22:20 | srj 22:30 Jigsaw: pj, so a srj 22:40 Hexe Lilli rettet Weihnachten: so 12:45 Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: pj a so 22:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:20 (nimo srj) a 19:50

Pokiwaj (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Wo palestinskim konflikće

Njebjelčicy. Zhromadne zarjadowanje Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje­, Budyskeje ludoweje uniwersity a Njebjelčanskeje gmejny wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Tam porěči po­litiski a komunikaciski wědomostnik Andreas Heinrich wo palestinskim konflikće. Wón zaběra so z prašenjom, hdźe su korjenje konflikta, štó zastupuje kotre zajimy a kak hodźał so problem rozrisać. Zastup je darmotny.

Wječorny kraj w srjedźišću

Smochćicy. „Jenož ideologija? – Předstawy wo wječornym kraju w nowšej diskusiji“ rěka hesło přichodneho zarjadowanja w rjedźe „Budyske rozmołwy“, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Referent je prof. dr. Joachim Schmiedl. Theologa wuwučuje srjedźne a nowše cyrkwinske stawizny.

Pokiwy (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Dwójce „Hodowna stawizna“

Smječkecy. Jutře, 2. decembra, móža sej zajimcy „Hodownu stawiznu“ po Charlesu Dickensu z dźiwadźelnikom Měrkom Brankačkom w 19 hodź. w Smječkečanskim wjesnym klubje wobhladać. Nazajtra, 3. decembra, w 16 hodź. budźe předstajenje na Krawčikec žurli w Chrósćicach.

Koncert za strowu snědań

Budyšin. W Budyskim Kamjentnym domje wotměje so dźensa, jutře a njedźelu přeco w 19.30 hodź. wosebity beneficny koncert „Swingin’ Santa“. 25 młodych hudźbnikow a spěwarjow z města a wokoliny zanjese w běhu połdrahodźinskeho programa z jazzowej spěwarku Pascal von Wroblewsky němske a mjezynarodne hodowne spěwy. Składowane pjenjezy dóstanu šulerjo Budyskich šulow za darmotnu snědań.

Modelowa wustajeńca

Połčnica. Hač do njedźele wotměwaja so w Połčnicy Mikławšowe wiki. Wězo poskićeja tam tež słódne Połčničanske po­prjancy. Tónkróć pak maja prěni adwe­ntny kónc tydźenja w Połčničanskej Wuchodosakskej wuměłskej hali wosebite zarjadowanje: 24. wustajeńcu modeloweje železnicy. Za nju su tam modelowu kolijowu čaru natwarili.

Adwentna přehladka

Turistiska a marketingowa towaršnosć Sakskeje je tónle tydźeń pućowanski program 2018 poskićerja Thomas Cook za jězby po cy­łej Němskej předstajiła. Towaršnosć je składnosć wužiła a zajimcam tež Budyšin a Hornju Łužicu jako atraktiwny pućowanski cil předstajiła. Tak wobhlada sej 15 pućowanskich žurnalistow z Čěskeje Hornju Łužicu a sprjewine město pod aspektom serbskosće. Mjez druhim pobychu na Ralbičanskim kěrchowje a w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Pjatk 1. do 3.12.  Smochčanske adwentne spěwanje w Domje bisko­pa Bena

  19:30 Beneficny hodowny koncert za dobry skutk „Swingin’ Santa“ w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Premjera sceniskeho adwentneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Zymski čas“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 3. Radworski filmowy wječorw tamnišim „Słodeńku“

  19:30 Młodźinski forum III w Jaseńcy

Sobotu 2. a 3.12.  Wulka hodowna wustajeńca w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Adwentne hornčerske wiki w Hózku

  10:00 Adwentne wiki na Njeswačanskim torhošću

  14:00 Adwentne wiki w Hodźiju (nawjes)

  14:00 Adwentne wiki w Brětnjanskim wobydlerskim domje

  14:00 Adwentne wiki w Ćisku

  15:00 Adwentny koncert šulerjow Wojerowskeje hudźbneje šule na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Swjedźeń swěčkow w Złyčinje

  16:00 Wojerowske dźěćatko na Budyskich Wjacławskich wikach, wot 17 hodź. wudźěla wone dariki

  16:30 Hodowna bajka w awli Łazowskeje wyšeje šule (tohorunja we 18.30 hodź.)

  19:00 Předstajenje NSLDź „Hodowna stawizna“ w Smječkečanskim wjesnym klubje (ze simultanym přełožkom do němčiny)

  19:30 Beneficny hodowny koncert za dobry skutk „Swingin’ Santa“ w Budyskim Kamjentnym domje

Rozhłós (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Adwentna hudźba

11:45 Prěnje adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 25. nowembra 2107, wotmě so w Budyskej měšćanskej hali "Króna" 143. schadźowanka. Tule namakaće někotre impresije zetkanja serbskeje inteligency, kotrež je fotograf Serbskich Nowin Maćij Bulank zapopadnył. 
Am 25. November fand in Bautzen die

nowostki LND