Gmejnscy radźićeljo so zetkaja

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Róžant/Chrósćicy/Njebjelčicy. We wobłuku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměja so jutře, štwórtk, tři posedźenja gmejnskich parlamentow. Tak zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Na jich dnjowym porjedźe mjez druhim steji, zo chce wjesnjanosta wopodstatnić nuzowy rozsud nastupajo Ralbičansku kormjernju swini. Dale chcedźa radźićeljo wjesnjanostu społnomócnić, zo smě přepo­dać nadawk za instalaciju elektroniskeho zwonjenja při Konječanskej kapałce.

W 19.30 hodź. zetkaja so jutře čło­nojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady, a to w sydarni „Łužica“. Tam chcedźa na přikład diskutować wo přetwarje a znowawužiwanju Chróšćanskeje stareje šule na gmejnski a kulturny centrum. Nimo toho wobjednawaja wustawki wo čisłowanju domow. Zjawnemu dźělej přizamknje so njezjawny.

Při hatach ptački wobkedźbować

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Njeswačidło. Na ekskursiju cyle w znamjenju najwšelakorišich družin ptačkow přeprošuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 22. oktobra, we 8 hodź. Marko Zischewski z Njeswačanskeje ptačernje powjedźe wobdźělnikow podłu tamnišich hatow. Te su nětko rybjacych žnjow dla wotpušćene a přiwabjeja ptački po stach a tysacach, dokelž nadeńdu wone tam wulke mnóstwo insektow, jich larwow a małych rybičkow jako picu. Wobdźělenje płaći štyri eura, potuńšene 2,50 eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 03578/ 788 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Swjeća jubilej

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:
Haslow. Swoje 110lětne wobstaće swjeći chór Lipa sobotu, 28. oktobra, w 19.30 hodź. na Haslowskej žurli. Tam chcedźa spěwarki a spěwarjo swój šěroki repertoire na wotměnjace wašnje předstajić. Na publikum čakaja znate štučki runje tak kaž nowe zynki. Zhromadnje z instrumentalistami je chór lóštny a pisany wječor spřihotował. Po tym budu reje ze skupinu Con-takt. Kartki dóstanu zajimcy pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka za dźesać eurow abo při wječornej kasy za dwanaće eurow. Komuž so termin jubilejneho koncerta njehodźi, dožiwi Lipjanow njedźelu, 5. nowembra, w 15.30 hodź. na nazymskim koncerće we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1.

Pokiwaj (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Wo wuskutkach alkohola

Kamjenc. „Zamołwitosć wot wšeho spočatka“ rěka hesło přichodneho zarjadowanja žónskeje unije CDU Budyskeho wokrjesa, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „Złoty jeleń“. Kaž předsydka žónskeje unije Marja Michałkowa zdźěli, chcedźa tam rozłožić, kotre strachi za strowotu dźěsća hroža, hdyž žony za čas samodruhosće alkohol pija.

Přednošuje wo permakulturje

Budyšin. Z ekologiskim a na přichod wusměrjenym přirodnym wobhospodarjenjom pódy zaběra so permakultura. We wobšěrnym přednošku předstaji ­geologa Thomas Noack, kiž so při Miłočanskej skale za permakulturu zasadźuje a ju tam tež praktikuje, etiske hódnoty, wuhotowanske zasady a planowanske pomocy. Zarjadowanje wotměje so štwórtk, 19. oktobra, w 19 hodź. w Budyskim yoga-centrumje „Sri Sai Prana“ za cyłotne derjeměće na Pawoła Njekowej 2e. Wšitcy, kotřiž so za přirodu, zahrodu, ratarstwo a ekologiju zajimuja, su ­přeprošeni.

Pokiwy (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Na poswjećenje tafle

Hodźij. Hodźijske domizniske towarstwo přeprošuje jutře w 14 hodź. na po- swjećenje spominanskeje tafle „Wuchowanski dom Hodźij“, a to při twarjenju na Darinskej dróze 3. Po witanju wotkryja tam taflu a slěduje swjedźenski přednošk. Po tym su wšitcy na kofejpiće do farskeje bróžnje přeprošeni.

Prapremjera w muzeju

Budyšin. Přeprošeni su zajimcy jutře, 14. oktobra, w 19 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja na wosebity koncert. Hłowny dźěl twori suita w jazzowym stilu za spěwny hłós, basklarinetu, akordeon, klawěr a elektroniku pod titulom „MOJEDLA – TWOJEDLA“, kotruž staj Clemens Christian Pötzsch a Walburga Wałdźic specielnje za tónle koncert stworiłoj. Prapremjeru změjetej runje tak nowa kompozicija „Źiwny ptašack“ za žónski hłós, basklarinetu, altsaksofon a akordeon wot Jana Cyža kaž tež nowa kompozicija Petera Helmuta Langa za akordeon solo, z kotrejž chce komponist serbski ludowy spěw „Jeje žadanje“ česćić. 

Wotkryće w Bukecach

Andrea Hartkopf (zady) je dźensa dopołdnja we Wojerecach prěni trampolinowy park cyłeje Hornjeje Łužicy wotewriła. „Jump up“ nowy sportowy areal rěka a je na Otta Nagelowej zaměstnjeny. Z trampolinowym parkom je sej Wojerowčanka dalši són spjelniła. Hižo před lětomaj bě předewzaćelka we Wojerecach prěnje indoor-hrajkanišćo z mjenom Tobix wotewrěła. Za swój nowy projekt je cyłkownje 600 000 eurow nałožiła. Andrea Fliegner (prědku) je nowostku hižo raz wuspytała. Foto: Silke Richter

Protyka (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Pjatk 13.10. 20:00 Rejwanska dźěłarnička ze skupinu Serbska reja w Choćebuskim klubje Quasimono

Sobotu 14. a 15.10.  Zběranje łopjenow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Rybarski swjedźeń w Klětnom

  10:00 Zhotowjenje ručnych klankow – dźěłarnička „Rjekojo z filca“ za dźěći a dorosćenych w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Koncert „MOJEDLA – TWOJEDLA“ (I) w rjedźe musica nova sorabica w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Rejohra „Kupa zabytych“ w Choćebuskim komornym dźiwadle

  20:00 Party němsko-serbskeho přećelstwa (DSF-party) w Konjecach

Njedźelu 15.10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukečanskej cyrkwi

  10:00 Kermušne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Poswjećenje wopomnjenskeje tafle architekta Woldemara Kandlera w Smječkečanskej cyrkwi

   15:00 Sceniske wodźenje po Krabatowej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Program Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Chrósćicy z chórom Lilija pola Bizoldec w Haslowje

Rozhłós (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim rozprawa wo mytowanju w Budyskim Serbskim domje

11:20 Marja Michałkowa 20 lět w parlamenće

12:00 Ewangelske nabožne wusyłanje

 (farar Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožćenju lětušeho myta Domowiny

13:00 K stawiznam serbskeje rejowanskeje hudźby (4)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeće 

Pokiwy (12.10.17)

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Na slědach prjedownikow

Wojerecy. K 105. jubilejej załoženja Domowiny poskićuje Cornelia Schnippa z LAUSITZleben jutře, 13. oktobra, wot 17 do 19 hodź. wosebite wodźenje po Wojerecach. Popłatk na wosobu wučinja sydom eurow. Zajimcy měli so nanajspěšnišo pod telefonowym čisłom 035722/ 37 401 abo 0157/850 938 69 přizjewić.

Regionalna konferenca

Rakecy. Póndźelu, 16. oktobra, su zajimcy wot 13 do 17 hodź. na regionalnu konferencu 2017 a zhromadnu busowu jězbu k LEADER-projektam po Hornjołužiskej holi a krajinje hatow přeprošeni. Poslednje přizjewjenja su pod adresu hišće móžne.

Sej dopomnjenku paslić

Budyšin. Štóž ma wotpohlad sej rjanu dopomnjenku paslić, ma tomu sobotu, 14. oktobra, přiležnosć. A to wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju, hdźež wotměje so dźěłarnička „Rjekojo z filca“. Pod nawodom Reginy Herrmannoweje móža zajimcy ručne klanki bajowych postawow paslić. Regina Herrmannowa je wuměłča, kotraž je jónkrótne figury za muzej w Budyšinje kaž tež za Chóćebuski Serbski muzej zhotowiła.

Nazymski swjedźeń wohenja

Do kina (12.10.17)

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

12.10.2017 – 18.10.2017 Budyski filmowy palast: Vorwärts immer!: wšědnje 18:00 a 20:15 | pj a so 23:00 Captain Underpants – Der suppertolle erste Film w 3D: wšědnje 15:45 | so 12:00 Captain Underpants – Der suppertolle erste Film: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) Blade Runner 2049 w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 My Little Pony: wšědnje 16:00 (nimo štw) ES: wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so 22:30 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | so 11:45 Cars 3 – Evolution w 3D: wšědnje 17:45 Rock My Heart: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 18:15 (nimo pó) The Lego Ninjago Movie w 3 D: srj, štw, so, nj 13:45 The Lego Ninjago Movie wšědnje 16:00 (nimo pj a pó) | so 12:15 Kingsman – The Golden Circle: štw a so 20:30 Annabelle 2: pj a so 22:45 High Society: pj a srj 20:30 Bullyparade: wu a so 20:30 Ich – Einfach unverbesserlich pj 13:45 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: pj 16:00 Emoji: so 10:00 Bigfoot Junior: pó 16:00

Kino-ekstra: Die Erfindung der Wahrheit: srj 17:15 a 20:15

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND