Lětsa trochu mjeńše całty

štwórtk, 10. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pjeć holcow 9. a 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy je wčera delanskich wuměnkarjow  na jich adwentničce posłužowało.  Foto: Alfons Handrik Pjeć holcow 9. a 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy je wčera delanskich wuměnkarjow na jich adwentničce posłužowało. Foto: Alfons Handrik

Delanskich wuměnkarjow kaž kóžde lěto na adwentničku přeprosyli

Šunow (aha/SN). Hižo wot časa do přewróta haji Ralbičansko-Róžeńčanska gmejna rjanu tradiciju a přewjeduje za swojich­ wuměnkarjow w Šunowskej Fabrikskej hospodźe adwentničku. Na nju přeprošeja wšitke žony, starše hač 60 lět, a muži, staršich hač 65 lět. Něhdźe 150 wobydlerjow je přeprošenje wčera sćěhowało. Mjeztym zo bě tam loni hišće pjeć žonow w narodnej drasće, bě to lětsa­ bohužel jedna mjenje.

Přitomni sej chwalachu, zo su znowa tak wulkomyslnje na staršu generaciju dźiwali, štož tež předstejićerka Ralbi­čanskeje wjesneje rady Hana Krawcowa w mjenje přitomnych z dźaknymi sło­wami zwurazni. Při kwasnej jědźi kaž tohorunja pozdźišo při kofeju a wosušku knježeše lóštna bjesada.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND