Wětr do chorhoje přimał

wutora, 29. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na swojim puću do Radworja jěcha Baćoński křižerski procesion mjez druhim nimo Chasowskeho wětrnika, štož je mnohim fotografam woblubowany motiw. SN/Maćij Bulank Na swojim puću do Radworja jěcha Baćoński křižerski procesion mjez druhim nimo Chasowskeho wětrnika, štož je mnohim fotografam woblubowany motiw. SN/Maćij Bulank
Pančicy (SN/mwe). Klóšterskich kři­žerjow w Pančicach-Kukowje je lětsa na přewšo dostojne wašnje farar Tomasz Dawidowski w serbskej, němskej a łaćonskej rěči wužohnował. Mjez 107 jěcharjemi, štož bě jedyn mjenje hač loni, bě sydom nowačkow. Slěborny wěnčk měješe Handrij Bulank z Pančic přityknjeny. Zo klóšterscy jěcharjo tež lětsa zaso derje spěwachu, je w prěnim rjedźe zasłužba młodeho kantora Joachima Jurenca. Wosebje na klóšterskim dworje je za wšěch, tež za konje ćežko, mjez tysacami hosći w procesionje měr wobchować. Na to pak běchu křižerjo přihotowani.
Njebjelčicy (SN/MiR). 116 křižerjow, štyri mjenje hač loni, je so jutrońčku dopoł­dnja na puć do Wotrowa nastajiło a so strowych zaso domoj nawróćiło. W lětušim Njebjelčanskim procesionje wuhladachu wěriwi wobeju wosadow a mnozy hosćo třoch nowačkow, Tristana Mjechelu ze Serbskich Pazlic kaž tež Jonasa Lehmanna a Floriana Hähnela z Njebjelčic. Blidarski mišter Tobias Cyž, kiž je prěni króć Božu matru njesł, a Bosćij Kokla z Njebjelčic jěchaštaj ze slěbornym wěnčkom.
wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) W Ralbicach swjećeše Zala Ćemjerjowa jutrowničku 75. narodniny. Chwile swjećić wšak jubilarka njeměješe. Ćemjerjecy pohosćichu 34 Kulowskich křižerjow.
dalši wobraz (2) Alfons Rjeda je we Wotrowje 60. raz sobu jěchał.
dalši wobraz (3) Achim Brězan ze Sulšec bě 65. raz z křižerjom.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND