Zajim za dwurěčnu nutrnosć dale wulki

wutora, 29. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wopytowarjow zelenoštwórtkowneje nutrnosće na Horach pohosćichu z čerstwym a hišće ćopłym chlěbowym tykancom.  Foto: Janek Wowčer Wopytowarjow zelenoštwórtkowneje nutrnosće na Horach pohosćichu z čerstwym a hišće ćopłym chlěbowym tykancom. Foto: Janek Wowčer
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND