Zajim za dwurěčnu nutrnosć dale wulki

wutora, 29. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wopytowarjow zelenoštwórtkowneje nutrnosće na Horach pohosćichu z čerstwym a hišće ćopłym chlěbowym tykancom.  Foto: Janek Wowčer Wopytowarjow zelenoštwórtkowneje nutrnosće na Horach pohosćichu z čerstwym a hišće ćopłym chlěbowym tykancom. Foto: Janek Wowčer
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND