Wjele družkow w procesionach

štwórtk, 26. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž w tamnych serbskich wosadach kročachu wěriwi z družkami na čole w Njebjelčicach dźensa po dopołdnišej Božej mši k wonkownemu wołtarjej, kotryž steji tam na kěrchowje wosrjedź wsy. SN/Maćij Bulank (2)/Bosćij Handrik Runje tak kaž w tamnych serbskich wosadach kročachu wěriwi z družkami na čole w Njebjelčicach dźensa po dopołdnišej Božej mši k wonkownemu wołtarjej, kotryž steji tam na kěrchowje wosrjedź wsy. SN/Maćij Bulank (2)/Bosćij Handrik

Katolscy křesćenjo swjeća wulki swjaty dźeń Božeho ćěła

Ralbicy (SN/MWj). Nimo jutrow, hód a swjat­kow je swjaty dźeń Božeho ćěła sobu najwažniši cyrkwinski podawk katolskich křesćanow. Na wosebite wašnje tež w serbskich wosadach wuznawaja, zo wěrja do přitomnosće Jězusa Chrystusa we woblatku. A činja to zjawnje a na swjatočne wašnje w procesionach. Po dopołdnišich kemšach podachu so dźensa wěriwi přewažnje w ćmowej drasće a kěrluše spěwajo k wonkownym wołtarkam. W Ralbicach na přikład maja tajki na nawsy blisko Statnikec. Kěrluše po puću kaž tež při wołtarku přewodźachu zwjetša wosadni dujerjo.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Tójšto družkow spožčichu tež Ralbicach kemšam a procesionej k wonkownemu wołtarjej na nawsy wosebity swjedźenski raz. Dalše wobrazy namakaće na našej internetnej stronje pod: www.serbske-nowiny.de.
dalši wobraz (2) Leńka Wróblowa, Božena Wróblowa a Blanka Šmitowa (wotlěwa) su Radworske družki sobu zhotowali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND